کتاب “مجموعه مقالات و ترجمه‌ها در حیطه مدیریت، بازاریابی و برند”

معرفی کتاب

مجموعه حاضر اولین بخش از مقالات و ترجمه‌های چاپ شده‌ی اینجانب در حیطه مدیریت، بازاریابی و برند می‌باشد. در این سالیان همیشه در نظر داشتم تا فعالیت‌های علمی-پژوهشی خود را در کتابچه‌ای متمرکز و منسجم نمایم. اکنون جلد اول مقالات و ترجمه‌های چاپ شده در اینجا گردآوری و برای علاقمندان حیطه‌ی مدیریت، بازاریابی و برند عرضه شده است. امید است این مجموعه برای دانشجویانی که علاقمندند تا در حیطه‌ی کارهای پژوهشی وارد شوند راهگشا و مفید باشد.

معرفی کتاب “مجموعه مقالات و ترجمه‌ها در حیطه مدیریت، بازاریابی و برند”


برای تهیه کتاب مجموعه مقالات و ترجمه‌ها در حیطه مدیریت، بازاریابی و برند فرم زیر را تکمیل نمایید.