مترجمین کتاب

دکتر احمد روستا

کبری سبزعلی یمقانی

معرفی کتاب

تاکنون هیچ کتابی نتوانسته است چنین تعدادی از ایده ها را در کتابی به این کم حجمی بگنجاند. با استفاده از زبان بصری، نیومایر نخستین تئوری یکپارچه ی برندینگ را ارائه می کند؛ مجموعه ای متشکل از پنج قانون که به شرکت ها کمک می کند تا شکاف بین تئوری برند و عملیات اجرایی آن را پر کنند. کسانی که با برندینگ سر و کار داشته اند این کتاب را الهام بخش خواهند یافت و کسانی که می خواهند درک بهتری از برندینگ داشته باشند، به کمک این کتاب همه چیز را در خواهند یافت. این کتاب به ظاهر ساده به همه ی افراد یک شرکت کمک می کند تا به قدرتمندترین ابزار دنیای تجارت دسترسی پیدا کنند.

این کتاب را مطالعه کنید و اگر برایتان تاثیرگذار بود آن را به دوستان و علاقمندان به حوزه مدیریت، بازاریابی، فروش و کسب کار معرفی نمایید.

لغزش برند


برای تهیه کتاب لغزش برند فرم زیر را تکمیل نمایید.