مولفین کتاب:

جی. پل پیتر-جری سی. اولسون

تلخیص و ترجمه کتاب:

دکتر احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی

معرفی کتاب:

تاثیرات رفتار مصرف کننده بر استراتژی های بازاریابی گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می‌آید. بازاریابان در تلاش برای تاثیرگذاری بر شیوه، موقعیت‌ها و چگونگی بروز رخداد خرید و مصرف یک کالا یا خدمت همه ساله میلیاردها ریال هزینه صرف می‌کنند. بهره مندی  از دانش رفتار مصرف کننده منجر به کاهش هزینه ها شده و دوره بازده سرمایه نیز کوتاهتر می‌شود.این کتاب تلخیص و ترجمه‌ای از کتاب استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده جی. پل پیتر و جری سی. اولسون است. جذابیت این کتاب، دو زبانه بودن آن و آوردن قسمت‌های بسیار مهم این کتاب ثقیل و حجیم در کتابی با ابعاد کوچک به صورت موجز می‌باشد که خواننده در مدت زمانی کوتاه می‌تواند به دنیایی از مطالب جذاب و خواندنی در حوزه‌ی رفتار مصرف کننده و استراتژی بازاریابی دست یابد. این کتاب شامل  5 بخش و ۱۹ فصل است و در تلخیص و ترجمه آن دقت شده است تا محتوا و ارزش کلام از بین نرود یا کمرنگ نشود و نکات ارزشمند کتاب اصلی حفظ گردد.

استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده


برای تهیه کتاب استراتژی بازاریابی و رفتار مصرف کننده فرم زیر را تکمیل نمایید.