فرهنگ واژگان روانشناسی صنعتی و سازمانی

معرفی کتاب

گسترش روزافزون دامنه علم روان‌شناسی و نفوذ آن در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، هیئت و شکل جوامع را از لحاظ روابط افراد با یکدیگر به رنگ تازه‌ای درآورده است، تا جایی که می‌توان گفت بدون توجه به جنبه روانی مسایل نمی‌‌‌توان در حل صحیح و منطقی آن‌ها توفیق یافت. امروزه با توجه به پیشرفت و گسترش علم روانشناسی صنعتی و سازمانی نیاز به یک فرهنگ واژگان تخصصی برای رفع نیاز در این رشته تخصصی احساس می‌شود. کتاب حاضر که تلخیص و ترجمه‌ای از کتاب «دایره‌المعارف روانشناسی صنعتی و سازمانی» تالیف استیون جی روگلبرگ است برای اولین بار واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی را از A تا Z  شرح داده است. اگرچه کتاب‌های مختلفی در حیطه روانشناسی صنعتی و سازمانی در کشور به چاپ رسیده ولی هنوز کتاب جامع و کاملی وجود ندارد که به این شکل بتواند ابهامات دانش پژوهان را در شناخت واژگان تخصصی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی برطرف نماید. در این کتاب سعی شده به صورت ساده و روان این خلاء مطالعاتی پر گردد.
 

برای تهیه کتاب فرهنگ واژگان روانشناسی صنعتی و سازمانی فرم زیر را تکمیل نمایید.