مولفین کتاب:

جی. پل پیتر-جری سی. اولسون

تلخیص و ترجمه کتاب:

دکتر احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی

معرفی کتاب:

این کتاب به منظور تعمیق درک و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده به رشته تحریر درآمده است و هدف از تهیه کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده وجود خلاء فرهنگ واژگان جامع در حوزه رفتار مصرف کننده بود. جذابیت این کتاب در ۲ زبانه بودن آن می‌باشد که باعث می‌شود خواننده همزمان ترجمه و اصل آن را مقابل هم قرار داده و با واژگان تخصصی بیشتری آشنا شود. در ترجمه کتاب تلاش شده است مطالب و نکات مهم از قلم نیفتد و کیفیت و سلاست و روانی ترجمه حفظ گردد. در ضمن این کتاب بیش از ۳۰۰ واژه‌ی تخصصی رفتار مصرف کننده را در بردارد که در حجم کوچک خود به صورت یکپارچه و گام به گام مطالب بخش تخصصی رفتار مصرف کننده را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد و بر جذابیت مطالب و اشتیاق مخاطب به مطالعه آن می‌افزاید.

فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده


برای تهیه کتاب فرهنگ واژگان رفتار مصرف کننده فرم زیر را تکمیل نمایید.