موفقیت در بازار فروش

موفقیت در بازار فروش

آهنگ کلام در همان آغاز یک مکالمه ی تلفنی یا گفتگو تنظیم می شود. چهار مورد مهم را در شروع کار باید مدنظر قرار داد: پایه ریزی تفاهم با مشتری، شفاف سازی اهداف جسله، متمرکز شدن روی مشتری و پل زدن به نیازهای او؛ جایگاه شما در چرخه ی فروش، نقطه ای را که باید روی آن متمرکز شوید معین می سازد.

بهترین کارشناسان فروش نیز حتی در سریع ترین پی گیریهای تلفنی، از گفتگوهای آغازین به عنوان یک اهرم قدرت تمام عیار استفاده می کنند.

در پایه گذاری حسن تفاهم با مشتری کوتاهی نکنید. در همان حین که گوش به زنگ یافتن ابزارهای کلیدی مانند عکس ها و یا هر پیام و علامتی از سوی مشتریان برای پایه گذاری خود به خودی حس تفاهم و ایجاد یک رابطه ی نزدیک با او هستید، زمانی را به آماده سازی خود و تهیه مقدمات کار و برنامه ریزی در خصوص این اقدامات، اختصاص دهید. پس از پایه گذاری حس تفاهم با مشتری، هدف خود را از این ملاقات یا گفتگو، از دید مشتری بیان کنید.

بسیاری از کارشناسان فروش در زمان آغاز رابطه با یک مشتری روی شخص خودشان متمرکز می شوند، که چنین کاری نه تنها به ایجاد حس تفاهم منجر نمی شوند، بلکه بر پیکره ی ارتباط با مشتری نیز صدمه وارد می کند. در اینجا به تدابیری اشاره می شود که می تواند سبب بهینه سازی یک شروع موفق باشد:

کسب آمادگی جهت ایجاد حس تفاهم: زمانی را به برنامه ریزی برای چگونگی ایجاد حس تفاهم و یک رابطه ی نزدیک با مشتری اختصاص دهید.

یک شروع موفق مساوی است با یک اهرم نیروبخش: شروع کار خود را از همان لحظه ی اول که شامل سلام و احوالپرسی، ایجاد حسن تفاهم، بیان نیت و بررسی فهرست کارهای مورد نظر می شود مورد بازبینی قرار دهید.

تعریف هدف: اهداف مهم خود را با نیات مشتری محورانه تعبیرکنید تا توجه و علاقمندی مشتری را جلب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*