به خاطر داشته باشید که کی هستید و کجا قرار دارید

به خاطر داشته باشید که کی هستید و کجا قرار دارید

یک سازمان بزرگ، آن طور که تعریف می‌شود باید از افراد مجموعه‌اش بخواهد که از تک‌روی پرهیز کنند و به کار گروهی توجه داشته باشند. معمولاً در سازمانی که شما کار می‌‌کنید، فضای زیادی برای نشان دادن باورهای مذهبی یا آداب و سنن خانوادگی وجود ندارد. داشتن توانایی در کنار گذاشتن این باورها، برای سازمانی که در آن مشغول هستید بسیار مهم است زیرا که پافشاری در این باورها و رسوم فرهنگی در محل کار، می‌تواند سبب درگیری با همکاران بشود که اگر چنین اتفاقی بیفتد، در روند پیشبرد کارها وقفه ایجاد می‌کند و دائماً در حال بحث و جدل با دیگران برای تثبیت برتری عقاید و باورهایتان خواهید بود از سوی دیگر کنار گذاشتن آن‌ها در محل کار، به معنی کنار گذاردن آن‌ها در زندگی‌تان نیست. برای داشتن احساس خوب در زندگی نباید این طور فکر کنیم که با کنار گذاشتن این باورها در محل کار، تسلیم شده‌ایم و چیزهایی را که برایمان اهمیت داشته کنار گذاشته‌ایم. وگرنه نوع تفکر شما، مانع درست انجام دادن کارتان می‌شود. آن‌‌هایی که از محیط کارشان رضایت دارند به خوبی می‌دانند که هیچ وقت باورها، رسوم فرهنگی و ارزش‌هایی را که برایشان بسیار عزیز است را کنار نگذاشته‌اند بلکه آن‌ها را در زمان مناسب بروز می‌دهند. آن‌هایی که بیشترین رضایت را از شغل و زندگی خود دارند کسانی هستند که وجهی دوگانه دارند آن‌ها خودشان را این گونه تعریف می‌کنند که دارای یک شخصیت قوی و قابل انعطاف در انجام کارها به شکل گروهی در محل کار هستند و ضمناً باورها و گذشته‌ی خود را در خارج از محیط کاری به خوبی حفظ می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*