قانون توانگری

قانون توانگری

آدمی با اندیشه هایش کلید اوضاع و شرایط را می چرخاند؛ و همه عوامل تحمل و تجدید حیات برای اینکه آنچه را اراده می کند از خویشتن بسازد پیشاپیش درون خود اوست.

ثروت و سلامت وسعادت بالقوه ام به راستی درون خودم قرار دارد و منتظر است که به فعل درآید و به صورت اندیشه ها و احساس ها و خواسته ها و فرمان هایی سالم و غنی و شاد عیان و بیان شود و جهانم را روشن گرداند.

هنگامی که کتاب مقدس از کاشتن و درو کردن یا دادن و گرفتن سخن می گوید همانا به قانون اصلی توانگری اشاره می کند. دانشمندان این قانون را قانون عمل و عکس العمل می خوانند. بعضی نیز آن را عرضه و تقاضا خوانده اند. امرسون آن را قانون جبران و تلافی می خواند که طبق این قانون، هر جنس هم جنس خود را جذب می کند (کند هم جنس با هم جنس پرواز) و آن را قانون قانونها می خواند.

این قانون اصلی توانگری را قانون تشعشع و جاذبه می خوانند: آنچه را به صورت اندیشه و احساس و تصاویر ذهنی و کلام از خود بیرون می فرستید، همان را به سوی زندگی و امورتان می کشانید. اما در ازای هیچ نمی توانید چیزی بستانید.

دلیل آنکه در این عالم فراوانی هنوز فقر هست این است که بسیاری از مردم این قانون اصلی زندگی را نمی فهمند و این حقیقت را در نمی یابند که برای قدرت جذب، نخست باید بدهند و ببخشند و بدانند آنچه از آنها بیرون می تراود همان را به سوی خود جذب می کنند. بیشتر مردم هنوز باید بیاموزند که در ازای هیچ نمی توانند چیزی بستانند. پیش از گرفتن باید بدهید. به عبارت دیگر، پیش از درو کردن باید بکارید. آنها که نمی بخشند، در زمین توانگری تخم نمی پاشند. از این رو نمی توانند با برکت بیکران خدا تماس حاصل کنند. در نتیجه، برای سرازیر شدن ثروتها و نعمتها و برکتهای غنی و جوهر بیکران کائنات راه نمی گشایند.

انسان همواره می تواند چیزی محسوس یا نامحسوس را ببخشاید تا موجب تماس او با خزانه ی بیکران خدا شود. نمی توانید در ازای هیچ، چیزی بستانید. اما به یمن بخشش ها و ایثارهای خود می توانید صاحب عالی ترین موهبت ها باشید.

از دلهای بزرگ پیوسته نیرویی نهان بر می خیزد که بی وقفه رویدادهایی عظیم را به سوی خود می کشاند. همان دلی که جرأت اندیشیدن به اندیشه های بزرگ را دارد و به جای شکست و مشکلات و تنگنا، در انتظار کامیابی و توانگری است. تجربه شکست و مشکلات و تنگنا بسیار آسان است. اما هر چه بیشتر به آنها فکر کنید بیشتر به آنها می چسبید.

همه ما خواه آگاه و خواه ناآگاه همواره قانون تشعشع و جاذبه را به کار می بریم. اما اگر می خواهید در زندگیتان شاهد توانگری و کامیابی بیشتر باشید باید آگاهانه و جسورانه عنان اندیشه ها و احساسهای خود را به دست بگیرید و دیگر بار آنها را به سوی توانگری و کامیابی هدایت کنید. این با شماست که دل و جرأت به خرج بدهید و اندیشیدن به چیزهایی را آغاز کنید که نهایت آرزوی شماست. این وظیفه شماست که خود را از تجربه ناخوشایند این لحظه برهانید و بیرون بکشانید. به محض اینکه اندیشه خود را درباره آنها عوض کنید، اوضاع و شرایط نیز عوض می شوند.

آنچه را به راستی در ژرفای وجود خویش به آن می اندیشیم، ناخودآگاه به سوی خود جذب می کنیم؛ نه آنچه را در برابر دیگران بر زبان می آوریم. ضربب المثلی قدیمی می گوید: «آنچه هستیم جایگاهمان را تعیین می کند: اندیشه های دائمی ما نیز آنچه را هستیم می نمایاند.

آگاهی از اینکه می توان همه چیز را نخست در ذهن به انجام رساند، و پی بردن به اینکه ذهنتان قدرت الهی شماست که می توانید در جهت خیر آن را به کار ببرید شگفت انگیز است. دلیل اینکه می توان همه چیز را نخست در ذهن به انجام رساند این است که ذهن حلقه اتصال میان عالم محسوس و نامحسوس است.

در این روزگار شگفت، با شماست که سلطه معنوی خود را بر همه عناصر اعلام کنید و همه موهبت های نیکو را بطلبید و دل و جرأت به خرج بدهید و جهانتان را به صورت دلخواهتان دگرگون یا رام کنید! البته همه قدرتها برای آفرینش نیکی و تنها نیکویی به شما داده شده است. مشکلات زمانی به سراغ انسان می آیند که از این قدرت در راه معکوس استفاده کند.

همه ما چون مغناطیس هستیم! و در مقام مغناطیس لازم نیست کامیابی و توانگری را به زور به سوی خود بکشانید. می توانید به جای پرسه زدن در پریشانی و فشار و انتقاد و اضطراب و افسردگی و عدم بخشایش و حس تملک که همه گونه بدبختی و مشکل و شکست را به خود جذب می کند، آن جایگاه ذهنیِ وجدآمیز و امید و انتظار توانگرانه را در خود بیافرینید که همه موهبت های نیکوی عالم را شتابان به سوی شما می کشاند.

از آنجا که می توانید صاحب معادل های محسوس و نامحسوس همه ی چیزهایی باشید که جسورانه برمی گزینید یا ذهناً به تشعشع آن می پردازید، پس هیچ چیز را جدا یا بیرون از خود نپندارید. از این اندیشه دست بکشید که مردم و اوضاع و شرایط قادرند شما را بیازارند یا آسیب برسانند. این دریافت را آغاز کنید که هیچ چیز نمی تواند میان شما و موهبتی که جسورانه در ذهن خود بر می گزینید و از طریق اندیشه ها و احساس ها و کلام و انتظارهایتان باز می تابانید بایستد.

ذهناً برگزینید و بازبتابانید. قلباً برگزینید و بازبتابانید. پیوسته و ناگسسته برگزینید و بازبتابانید. تنها کافی است تشعشع و جاذبه را بپذیرید و به عنوان راز توانگری خود به کارش ببرید.

اکنون از شما دعوت می کنم که به اوج بلند پروازی خود صعود کنید؛ با شادمانی در میان این کلمات به پرواز درآیید؛ و این حقایق را مدام به خود یادآوری کنید که:

«من مغناطیسی مقاومت ناپذیرم که دارای قدرت جذب همه آرزوهای الهی و خواستهای درستم به سوی من است. بر طبق اندیشه ها و احساسها و تصاویر ذهنی که پیوسته به آن سرگرمم و از من برون می تراود موهبتهای دلخواهم را به سوی خود می کشانم. من کانون کائنات خویشم! سرشار از قدرت آفرینش می توانم همه آنچه را می خواهم بیافرینم. آنچه را متعشع می سازم به سوی خود جذب می کنم. آنچه را ذهناً برمی گزینم و می پذیرم به سوی خویش فرا می خوانم. در ذهن خود گزینش و پذیرش بالاترین و بهترین موهبتهای زندگی را آغاز می کنم. اکنون تندرستی و کامیابی و شادمانی را اننتخاب می کنم و می پذیرم. اکنون برکتی بیکران را برای خویشتن و همه مردمان بر می گزینم. این کائنات عالمی غنی و دوستانه است و من در کمال شهامت، همه ثروتها و نعمتها و میهمان نوازی آن را می پذیرم و از این همه کامروایی شادمانم!»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*