آموزش H.S.E

آموزش H.S.E

یکی از راه هایی که می‌توان افراد را از وجود خطر آگاه ساخت استفاده از تابلوها و علایم ایمنی است. شاید افراد از خطرات آگاهی داشته باشند ولی در یک لحظه دچار فراموشی شوند. بنابراین نصب تابلوهای ایمنی و هشداردهنده نوعی یادآوری و تذکر دادن است.

Safety Signs

  1. تابلوها و علایم ایمنی باید متناسب با نوع خطر باشند؛ مثلاً اگر در جایی خطر برق گرفتگی وجود دارد تابلوی ایمنی باید خطر برق گرفتگی را نشان دهد.
  2. تابلوها باید به طور واضح، روشن و گویا خطر را نشان دهند.
  3. تابلوها و علایم ایمنی به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر نشان دادن خطر، راه پیشگیری و مقابله با آن خطر را نیز نشان دهند.
  4. تابلوها و علایم ایمنی باید در مناطق پرتردد و قابل دید نصب شوند.
  5. پیام تابلو برای بیننده قابل درک و دریافت باشد.
  6. اگر محل کار در جای تاریک قرار دارد و یا شب کاری انجام می شود، تابلوها شبرنگ بوده و به راحتی در شب دیده شوند.
  7. رنگ تابلوهای H.S.E طبق الگوی زیر طبقه بندی می شوند:

تابلوهای ممنوعیت: رنگ قرمز

تابلوهای هشداردهنده: رنگ زرد

تابلوهای الزام آور: آبی

تابلوهای ایمن: سبز

بی توجهی و بی احتیاطی در محیط کار، حادثه آفرین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*