تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغات

وانگ شولتز مدل برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی را به ۷ مرحله تقسیم می‏ کند که تجزیه و تحلیل این مراحل می ‏تواند مقدمه ‏ای برای شروع مدیریت استراتژیک تبلیغات باشد این موارد شامل مراحل زیر می باشد:

مرحله اول: به تقسیم بندی مشتریان بر اساس متغیرهای جمعیت شناسی، روانشناختی، میزان خرید و چگونگی رفتار مشتریان می پردازد و آن را در پایگاه های اطلاعاتی حفظ می‏ کنند.

مرحله دوم: به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مشتریان و آگاهی از نحوه نگرش و چگونگی رفتار خرید آنها می پردازد و از طرف دیگر به تعیین بهترین زمان، مکان و وضعیت ارتباط با مشتریان اقدام می‏کند.

مرحله سوم: برنامه‏ ریزان به تعیین اهداف بازاریابی براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان می پردازند.

مرحله چهارم: بازاریابان مشخص می‏کنند که مشتریان در بازار به خرید کدام نام و نشان تمایل بیشتری دارند و چگونه و با چه ابزاری می‏ توان عقاید و نگرش های آنان را تغییر داد.

مرحله پنجم: اهداف و استراتژی های ارتباط با مشتریان تدوین می‏شود تا به کمک آنها برنگرش ها، عقاید و رفتار خرید آنان اثر گذارد.

مرحله ششم: از سایر عناصر آمیخته بازاریابی(محصول، قیمت، توزیع) نیز در جهت تقویت تأثیر بر مشتریان بهره گرفته می شود.

مرحله هفتم: برنامه ریزان به تعیین ترکیب بهینه، عناصر ترویج(آگهی، بازاریابی مستقیم، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط عمومی) برای ارتباط و اثرگذاری بر رفتار مشتریان اقدام می کنند.

به کمک این مدل، برنامه ریزان امور ترویجی، اهداف ترویجی شرکت را بر اساس اطلاعات به دست آمده از مشتریان تعیین می‏کنند که باعث تسریع فعالیت ها و امور ترویجی به ویژه تبلیغات می شود.

در تحقیقی که بر روی ۱۰۰ شرکت بازرگانی انجام شد مشخص گردید که مهم‏ترین عامل اثرگذاری بر استراتژی های بازاریابی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) است.

بسیاری از شرکت ها از مفهوم گسترده ارتباطات منسجم بازاریابی و مدیریت استراتژیک تبلیغات به منظور هماهنگ ساختن و مدیریت برنامه‏ های ارتباطی خود استفاده می ‏کنند تا به این اطمینان برسند که به مشتریان تصویر با ثبات و موثری را از شرکت و نام تجاری آن ارایه می دهند.

مفهوم ارتباطات منسجم بازاریابی به شرکت ها کمک می کند که روش ‏های مناسب و موثر ارتباط و تماس با مشتریان همچنین سایر ذینفعان همانند کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، سرمایه گذاران و سایر موسسات را برنامه ریزی کرده و به کار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*