تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغات

یکی از مهمترین مباحث مدیریت استراتژیک به ویژه در استراتژی های تبلیغاتی برنامه ریزی استراتژیکی یا کمپین تبلیغاتی است. «راسل اکاف» در مورد برنامه ریزی، سه ویژگی را ذکر می کند که می توان این ویژگی ها را برای برنامه ریزی استراتژیک تبلیغات به صورت زیر تشریح کرد:

  1. برنامه ریزی استراتژیکی یعنی تصمیم گیری در مورد روند کلی پیام ها، رسانه ها، بودجه ها، مخاطبان و دیگر عوامل تبلیغاتی که مبتنی بر پیش بینی است. اساس برنامه ریزی های استراتژیک، پیش بینی روند امور است، ولی تغییرات ناپیوسته مانند تحولات تکنولوژیک، رقابت، تحولات اجتماعی و یا سیاسی قابل پیش بینی نیستند و این وظیفه کمپین تبلیغاتی است که بتواند این مسائل را پیش بینی کند، بنابراین در این راستا  طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی  که بتواند مسائل آینده را پیش بینی نماید، بسیار کارساز خواهد بود.
  2. در برنامه ریزی استراتژیک تبلیغاتی، کار براساس داده های محیطی و داخلی شکل می گیرد، به همین دلیل باید تمامی اطلاعات بازاریابی و غیر بازاریابی تاثیرگذار در تبلیغات در مدیریت استراتژیک تبلیغاتی بررسی می شود.
  3. برنامه ریزی استراتژیکی تبلیغاتی هنگامی لازم است که موقعیت مطلوب ما برای بازاریابی آینده، در برگیرنده ی مجموعه ای از تصمیمات متکی بر یکدیگر باشد؛ یعنی با یک نظام تصمیم گیری مواجه هستیم. برای نمونه در تصمیم گیری یک سناریوی تبلیغاتی باید عواملی چون بودجه، هدف، سودآوری، سبک تبلیغات، رسانه و…توجه کرد.
  4. برنامه ریزی استراتژیکی تبلیغاتی فرآیندی است که سازمان را در ایجاد یک یا چند موقعیت و فرصت بازاریابی برای آینده که دست یابی به آنها دشوار به نظر می رسد، یاری می دهد.
  5. مبنای برنامه ریزی استراتژیک”تحلیل” داده هاست و این شیوه تفکر(تفکر همگرا) فاقد قدرت لازم برای”خلاقیت” (تفکر واگرا) به عنوان دورنمایه اصلی استراتژی های تحول بخش است.

طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی شرکت خود را به گروه کلید بسپارید، پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*