تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغات

۱-پیش بینی آینده

توانایی پیش بینی آینده یکی از مشخصه های معرف انسان است. این توانایی به شدت در مهارت ما در زمینه کنترل امور موثر است. پیش بینی، ما را در مدیریت ریسک های ناشی از تغییرات کمک می کند.

۲-تفکر اخلاقی

اگر استراتژیست ها به صراحت جزء تفکر اخلاقی را در فرآیند تفکر استراتژیک خود در نظر نگیرند، نتیجه گیری هایشان در جهت منافع شخصی اشان منحرف خواهد شد.

۳-تفکر نقادانه

 نقش تفکر نقادانه فراتر از ارزیابی میزبان قابل باور بودن اطلاعات و منطقی بودن نتیجه گیری ها از نظر استقرایی یا استنتاجی است. همچنین تفکر نقادانه نقشی کاربردی در ارزیابی پیشنهادهای عملیاتی دارد. در هنگام بررسی تبعات اقدامات پیشنهادی نیز شما نیازمند استفاده از تفکر های خلاق و بازتابی خواهید بود.

۴-تفکر خلاق و نوآوری

نیازی نیست نابغه متولد شده باشید یا خود را «دیوانه» کنید تا بتوانید خلاقانه فکر کنید. با وجودی که خلاقیت شامل توانایی غیرعادی فکر کردن و به افکار اصیل فکر کردن است، اما برای متفکرین استراتژیک این افکار باید مفید باشد و به اقدامات عملی نیز منجر گردند.

۵-تفکر بازتابی آینده

آینده شما می تواند از گذشته شما بهره برد، به شرط آنکه از تفکر بازتابی استفاده کنید. این تفکر شامل فکر کردن در مورد تجربیات گذشته خودتان و دیگران، به گونه ای است که منجر به نتیجه ای در زمان حال باشد که قویاً متضمن تغییری در آینده گردد. تفکر بازتابی شما را از گذشته بیرون می کشد، از حال می گذراند و به آینده وارد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*