mohandesi-imeni

mohandesi-imeni

شدت خطر

شدت خطر نشان دهنده وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی است که در صورت بالفعل شدن خطر ایجاد خواهد شد. طبقه‌بندی شدت خطر می‌تواند بر اساس تعداد طبقات، نامگذاری آنها، اهداف و منظور هر طبقه، اصول طبقه‌بندی و غیره متفاوت باشد برای مثال می‌توان به طبقه‌بندی‌های زیر که توسط سازمان‌ها و گروه‌های مختلف ارائه شده است اشاره کرد:

  1. فاجعه بار – بحرانی- شدید- جدی (طبقه‌بندی هیئت ایمنی حمل و نقل ملی آمریکا)
  2. فاجعه‌بار- بزرگ- جدی- کوچک (طبقه‌بندی سازمان هوافضای ملی آمریکا)
  3. طبقه ۱- طبقه ۲- طبقه ۳- طبقه ۴ (طبقه بندی شورای ایمنی ملی آمریکا)

به کارگیری تکنیک طبقه‌بندی شدت، در ارزیابی شرایط ایمنی سیستم از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا با اختصاص طبقات مختلف سیستم و نقص‌های احتمالی می‌توان شرایط موجود را بهتر ارزیابی کرده و در نتیجه اقدامات کنترلی را اولویت‌بندی نمود.

احتمال خطر

فاکتور احتمال خطر نشان دهنده امکان به وقوع پیوستن یک خطر در یک دوره زمانی معین است. طبقه‌بندی خطرات بر اساس احتمال وقوع نیز ممکن است بسیار متعدد باشد، طبقه‌بندی ارائه شده در جدول زیر نشانگر یک تقسیم‌بندی کیفی از احتمال نسبی وقوع یک حادثه در اثر خطرات کنترل نشده است، همچنین با استفاده از این جدول می‌توان بر اساس میزان احتمال وقوع حوادث به اهمیت آنها پی برد. میزان احتمال وقوع حوادث

با به کارگیری همزمان سیستم طبقه‌بندی احتمال و شدت خطر می‌توان خطرات را بر حسب شدت پیامدهای بالقوه خطر و احتمال وقوع آنها ارزیابی و تجزیه و تحلیل نمود. برای مثال اگر چه سقوط یک هواپیما از نظر شدت در طبقه اول یعنی حوادث فاجعه بار قرار می‌گیرد ولی احتمال وقوع آن با توجه به سوابق سقوط هواپیما در گروه D (خیلی کم) قرار خواهد گرفت که ترکیب این دو نشان دهنده ضرورت تلاش‌های بسیار اختصاصی ولی نسبتاً کم ایمنی سیستم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*