توماس ناگل | استاد برجسته بازاریابی

توماس ناگل استاد بازاریابی در دنشگاه بوستون و رئیس انجمن قیمت گذاری استراتژیک در بوستون، ماساچوست می باشد. وی به دلیل فعالیت ها و تأثیرش در این جایگاه برای موضوع قیمت گذاری، چه در سطح استراتژیک و چه در میان عناصر آمیخته ی بازار یابی، توانست موقعیتش را به خوبی در میان نخبگان تثبیت کند.

توماس ناگل | استاد برجسته بازاریابی

کتابهای او به شرح زیر می باشد:

توماس تی ناگل(۱۹۸۷) “استراتژی و روش های قیمت گذاری: یک رهنمود جهت تصمیم گیری سودمند” پیر ینتیس هال.

توماس تی ناگل و ریگ کی هلدن.”استراتژی و روش های قیمت گذاری”، پیرینتیس هال.

در محضر توماس تی ناگل: درس های آموختنی

قیمت گذاری یکی از عناصر مهم درآمیخته بازاریابی است.

قیمت گذاری، ارزش درک شده توسط مشتریان را در نظر می گیرد.

دیدگاه بازاریابی خود را با نگاهی به قیمت گذاری اتخاذ کنید.

رقابت، ساختار قیمت گذاری را تغییر می دهد.

قیمت گذاری باید در محدوده و دامنه بازاریابی بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*