توانگری

توانگری

منظور از تولد «اندیشه توانگر» اندیشه یی است که فزونی، نشو، نما، کامیابی، دولت، شوکت و ثمرات نیکو به بار می آورد. میزان آرامش و تندرستی و برکت زندگیتان، میزان توانگری شما را نشان می دهد. اگر چه «اندیشه توانگر» از دیدگاه افراد مختلف متفاوت است؛ با این حال، این قدرت را به شما می دهد که به آرزوهای خود، خواه سلامت، رفاه مالی افزون تر، زندگی شخصی شادمانه تر، سفر، تحصیلات و زندگی معنوی ژرفتر جامه عمل بپوشانید. «اندیشه توانگر» به افراد بیشمار از همه سطوح زندگی کمک کرده است و می تواند شما را نیز یاری کند. هم چنان با این تفکر قدرت «اندیشه توانگر» شما نیز افزایش می یابد. آنگاه به آسانی ثمرات شکوهمند آن را درو می کنید.

سالها پیش بازرگانی که حتی شاید از قدرت «اندیشه توانگر» بی خبر بود، همواره اندیشه مقتدرانه را به کار می گرفت. هرگاه مردم از او از وضع بازار می پرسیدند بی درنگ پاسخ می گفت: «وضع بازار بی نظیر است. زیرا از آسمان طلا می بارد!» به راستی نیز در مورد او چنین بود. با هر کس که روبرو می شد معامله یی صورت می گرفت. چندی نگذشت که هر جا نامش برده می شد همه می گفتند «او به هر چه دست بزند طلا می شود.»

متخصصان اقتصاد چه نیک از این امر آگاهند زیرا ندا در می دهند که این عالم جز جوهری تابناک نیست، و قابلیت دسترسی به این جوهر نامحدود است. روانشناسان و استادان ماوراءالطبیعه نیز نیک می دانند که از آسمان طلا می بارد زیرا ندا در می دهند که آدمی از طریق اندیشه ها، عواطف، کلام و اعمالش، از جوهر غنی و بیکرانی که درون و پیرامون اوست، جهان خویش را می آفریند.

پس بیایید با این یقین که همه جا از آسمان طلا می بارد به پیش برویم. و این گرایش ذهنی را داشته باشید که: از آسمان برای من طلا می بارد. از طریق اندیشه توانگر، آگاهانه، طلایی را که از آسمان می بارد با تمام وجودم جذب می کنم. هم اکنون ثمرات طلایی اندیشه توانگرم را تجربه می کنم. در بخش بعدی اسرار هیجان انگیزی را که در انتظار شماست می آموزید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*