Job analysis

Job analysis

روانشناسان صنعتی و سازمانی اغلب باید ملاک های عملکرد شغلی مناسب را مشخص کنند. سپس این ملاک ها تبدیل به مبنایی برای استخدام کارکنان (انتخاب آنها براساس توانایی هایشان به عنوان ملاکی برای عملکرد شغلی)، آموزش آنها (برای انجام وجوهی از شغل که مهم هستند)، پرداخت مزایا به آنها (سطوح بالای عملکرد پرداخت مزایای بیشتر)، و طبقه بندی مشاغل (مشاغل با ملاک عملکرد مشابه در یک گروه قرار می گیرند) می شوند. یک روش مفید در مشخص کردن ملاک یا ابعاد عملکرد یک شغل، تحلیل شغل نامیده میشود که به وسیله تحلیل گر شغل انجام می گیرد. هاروی (۱۹۹۱) تحلیل شغل را به عنوان مجموعه ای از اطلاعاتی تعریف میکند که مرتبط با موارد زیر هستند:

 الف- رفتارهای شغلی قابل مشاهده که بوسیله کارکنان انجام می گردد، که شامل آن چیزی که انجام می گردد و هم فن آوری به کار گرفته شده برای انجام آن تا حصول نتیجه می باشد

ب- ویژگی های مشخص محیط شغلی که کارکنان در تعامل با آنها هستند، از جمله شرایط فیزیکی، مکانیکی، اجتماعی و اطلاعاتی.

یک تحلیل شغلی، وظایفی را که در شغل انجام می شود، شرایط و موقعیتی که در آن کار انجام میگیرد (برای مثال، ابزار و تجهیزات، شرایط محیط کار)، و ویژگی های انسانی که برای انجام شغل مورد نیاز است را، مشخص می کند. این داده ها، اساسی ترین اطلاعاتی هستند که در اتخاذ تصمیمات مرتبط با کارکنان مورد نیاز می باشند. تخمین هزینه های سالانه تحلیل های شغلی در کشورهای پیشرفته صنعتی بین ۱۵۰۰۰۰تا۴۰۰۰۰۰ دلار برای سازمان های بزرگ می باشد.

گروه کلید به تمامی افراد و سازمان های مختلف مشاوره شغلی، کاری، استعدادیابی  می دهد پس با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*