100 اصل رهبری برای همه زمان ها

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

همراهان گرامی، اینک جملات پایانی ۲۰ جمله کوتاه بخش سوم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شفقت شرح می‌دهیم.

 (۱۶)

Nobody rises to low expectations.

هیچ کس با انتظارات کم، ترقی نمی‌کند.

(۱۷)

The leader has to be practical and a

realist, yet must talk the language of the

visionary and the idealist.

یک رهبر باید عمل گرا و واقع گرا باشد. در عین حال باید به زبان خیال پردازانه و آرمان گرایانه صحبت کند.

(۱۸)

Leaders must be close enough to relate

to others, but far enough ahead to

Motivate them.

رهبران ممکن است برای ارتباط، به دیگران به حد کافی نزدیک باشند اما برای ایجاد انگیزه، از آن ها بسیار دور باشند.

(۱۹)

If I have seen further, it is by standing

on the shoulders of giants.

اگر من توانسته‌ام دوردست‌ها را ببینم، به خاطر ایستادن روی شانه‌های افراد توانمندی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*