توسعه سازمانی

توسعه سازمانی

در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها مجبور شدند فعالیت تولیدی خود را متوقف کنند تنها به این علت که نتوانستند برای هماهنگ شدن با زمان تغییر بیابند. شرکت هایی که آخرین شیوه های بازاریابی یا تولید رابه کار نگرفتند مغلوب رقیبانی شدند که از تکنولوژی متناسب و پیشرفته استفاده می کردند. خرده فروشی هایی که قادر نبودند با تغییرات مربوط به سلیقه مشتریان خود همگام شوند از دور خارج شدند. علاوه برآن سازمان ها نه تنها باید خود را با شرایط خارجی بلکه باید با عوامل درونی هم تطبیق دهند. مطالعه تغییر سازمانی یک موضوع پراهمیت است. علاوه بر این برای مطالعه فرایندهای تغییر سازمانی، دانشمندان علوم اجتماعی از شیوه های خاص مداخله ای استفاده کرده اند تا به سازمان ها کمک کنند که برای تغییر آماده شده و آنرا مدیریت و کنترل کنند. در این رابطه یک حوزه خاص تخصصی برای کمک به سازمانها ایجاد شده که به توسعه سازمانی معروف است. توسعه سازمانی با تغییر ساختار کاری سازمان یا نفوذ در نگرش ها و رفتار کارگران می خواهد به یک سازمان کمک کند تا خود را با فراز و نشیب های شرایط درونی و برونی تطبیق دهند. توسعه سازمانی، نوعاً، طی مراحلی چند انجام می شود. مرحله اول تشخیص سازمان برای شناسایی مشکلات اصلی. مرحله دوم، شیوه مداخله ای مناسب انتخاب گردیده سعی می شود با مشکلات برخورد شود. مرحله سوم، مرحله اجرای شیوه های مداخله‌ای یا توسعه سازمانی است. در مرحله نهایی نتایج مداخلات ارزشیابی می گردد. توسعه سازمانی با یک نظریه یا رویکرد منحصر به فرد سروکار ندارد، بلکه انواع و اقسام جهت گیری ها و روش هایی است که برای مدیریت تغییر در خدمت سازمان ها قرار می گیرد.  بیشتر برنامه های توسعه سازمانی به سوی بهبود سازمانی طولانی مدت، و نه حل مشکلات فوری و آنی، جهت گیری شده اند. علاوه بر این بسیاری از برنامه های توسعه سازمانی برای رویارویی با مشکلات موجود در سطح گروهی یا سازمانی به جای تأکید روی مشکلات فرد فرد کارگران از رویکرد تیمی استفاده می کنند. یکی از اهداف چنین برنامه هایی کمک به سازمان هاست تا درباره عملکرد و مشکلات خود آگاهی بیشتری به دست بیاورند. اغلب، این اقدامات با ایجاد کانال های ارتباطی سازمانی و افزایش درگیری بیشتر اعضای سازمان در برنامه ریزی و اجرا فعالیت های کاری انجام می پذیرد. دلیل این اقدام این است که کارگرانی که با فرایند های پراهمیت سازمانی بیشتر در ارتباط باشند و آن فرایندها را بهتر درک کنند در رسیدن سازمان به اهداف خود کمک بیشتری کرده احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*