عناصر کلیدی استراتژی‏ فروش

عناصر کلیدیاستراتژی‏ فروش

در فروش پیچیده، یک برنامه ی تاکتیکی خوب فقط تا اندازه ای مفید است که باعث دستیابی به استراتژی شود.

تاکتیک، به تکنیک‌های اشاره دارند که هرگاه با خریدار چهره به چهره شدید بکار می گیرید. تاکتیک در برگیرنده تمام ابزاری است که در مورد فروش فراگرفته اید از جمله تکنیک های سوال کردن، غلبه بر اعتراض ها، مهارت بیان مطالب، جمع کردن بحث و… از طرف دیگر، منظور ما از استراتژی، مجموعه ای از عوامل است که کمتر شناخته شده اند، شامل پروسه هایی است که بکار می گیرید تا موقعیت خود را در برابر مشتری تعیین کنید، حتی قبل از این که فروش شروع شود. شما از تاکتیک هنگام ملاقات فروش استفاده می کنید، اما استراتژی باید قبل از فروش عملی شود. امروزه محصولات به شرکت‌های فروخته می شود، استراتژی، پیش شرط اصلی موفقیت در تاکتیک است. اگر تاکتیک را به فرد نامناسب اما در زمان نادرست ارائه دهید شما به هیچ جا هدایت نمی کند. علاوه بر آن استراتژی خوب را همانند تاکتیک خوب، می توان فراگرفت. البته به این معنی نیست که تاکتیک اهمیت ندارد. اما ارزش های برقراری ارتباط را تأیید می کنیم و در واقع برنامه ای خاص را که تمرکز آن روی تاکنیک است در سمینارها ارائه می دهیم و این برنامه شرکت کنندگان کمک می کند تا در موقع فروش، آنچه را باید انجام دهند به خوبی فراگیرند. درحالی که همه ی فروشندگان روی اهمیت تاکتیک تاکید دارند، اغلب، آمادگی استراتژی را نادیده می‌گیرند. استراتژی بیشترین عنصری است که در فروش امروزه نادیده گرفته می شود و نه تنها در بین فروشندگان، بلکه در بین مدیران و مربیان فروش که بایستی آنها را برای برخورد با فروش های پیچیده آماده می کردند نیز دیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*