مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

بهبود نرخ موفقیت های نوآورانه یک شرکت به یک استراتژی کاملاً سنجیده و کار شده نیاز دارد. پروژه های نوآوری یک شرکت باید با منابع و اهداف آن همخوانی داشته باشد، از قابلیت ها و شایستگی های اصلی آن بهره گیرد و به آن در دست یابی به نیت استراتژیکش کمک کند. ساختار سازمانی یک شرکت و سیستم های کنترل آن باید در عین حال که تولید ایده‌های نوآورانه را تشویق می کنند، اجرای کارآمد آنرا نیز تضمین نمایند. فرایند توسعه محصول جدید در یک شرکت باید احتمال آنرا که پروژه ها هم از نظر فنی و هم تجاری با موفقیت روبه رو شوند، به حداکثر برساند.
یک شرکت به منظور دستیابی به این اهداف باید الف) درک عمیقی از پویایی نوآوری داشته باشد، ب) از یک استراتژی سنجیده و کار شده برخوردار باشد، پ) فرایندهای شکل یافته برای اجرای استراتژی نوآوری خود را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*