مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

اغلب ایده های نوآورانه به محصولات جدید و موفق تبدیل نمی شوند. مطالعات بسیار نشان می دهند که تنها ایده از هرچند هزار ایده به یک محصول جدید و موفق تبدیل می شود: بسیاری از پزوژه ها به محصولاتی تبدیل نمی شود که تولید آنها از نظر فنی امکان پذیر باشد و از آنهایی که به چنین محصولاتی تبدیل می شوند، بسیاری نمی توانند به یک بازه تجاری دست یابند. طبق یکی از مطالعاتی که داده های به دست آمده از مطالعات قبلی در مورد نرخ موفقیت نوآوری ها را با داده های مربوط به  ثبت اختراعات، سرمایه گذاری در فعالیت های دارای ریسک و آمارگیری ها تلفیق کرده است، حدود ۳۰۰۰ ایده خام لازم است تا یک محصول کاملاً جدید و از نظر تجاری موفق به وجود آید.

صنایع داروسازی این واقعیت را به خوبی نشان می دهند، تنها یک ترکیب دارویی از میان هر ۱۰۰۰۰ مورد به یک داروی جدید و موفق تبدیل می شود که زمان کل از کشف تا به بازار آمدن ۱۲ سال و هزینه کل آن تقریباً ۳۵۰ میلیون دلار است! از این روست که فرایند نوآوری را اغلب به صورت قیف ترسیم می کنند که تعداد بسیار زیادی ایده جدید از سرگشاد آن وارد می شوند، اما تنها تعداد معدودی می توانند فرایند توسعه محصول را طی کنند.

تصویر قیف نوآوری

قیف نو آوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*