قانون توانگری

قانون توانگری

هرگاه دریابید که این خواست خداست که توانگر باشید و به عنوان خالق این عالم غنی، سرچشمه توانگری شماست، آنگاه مال پرست نمی‌شوید و از توانگری برای خود بت نمی‌سازید. شما صرفاً از منشاء همه موهبت‌ها و برکات خود، میراث غنی و بیکران خویش را می‌طلبید.

واژه ثروت یا تمول و دارایی به معنای زندگی شکوهمند است. و این همان چیزی است که متفکر توانگر باید برای حصول آن بکوشد و آن را حق معنوی خود بداند.

توانگری، آرزویی الهی است که باید به گونه‌یی الهی تجلی یابد. می توانید جسورانه سپاس بگزارید که توانگری میراث الهی شماست. خواست خدا برای شما نیکویی نامحدود و موهبت های بیکران است؛ نه یک زندگی بخور و نمیر.

اکنون برای پایدار ساختن این گرایش توانگرانه در ذهن خود، که خدا به عنوان آفریننده این عالم غنی، منشاء برکت آدمی است و از این رو، اراده خدا برای شما ثروت این عالم است. در حقیقت شرایط زندگی هر اندازه که دشوار باشد، روزی غنی خدا می تواند از راه‌هایی پیش بینی نشده به سراغ انسان بیاید.

اگر خدا را منشاء همه برکت‌ها و ثروت‌های خود بدانید و برای یکایک جزئیات امور مالی خود چشم امیدتان را به او بدوزید، همه جنبه های زندگیتان ثبات می یابد. آنگاه زمانی می رسد که شاهد اضطرارها و فوریت‌های مالی نخواهید شد و به مائده های بی‌درنگ آسمانی نیاز نخواهید داشت. شگفت اینکه هر چه بیشتر خدا را سرچشمه روزی خود بدانید، اوضاع مالی‌تان بهتر می شود و همواره جوهری که نیازهایتان را بر می آورد در دسترس شما خواهد بود.

شاید فکر کنید: «اگر توانگری من در اصل از جانب خدا می‌آید، و اگر او منشاء روزی من است، پس فایده اندیشه توانگرانه چیست و به چه درد می خورد؟ اصلاً میان اندیشه توانگرانه و برکاتم چه رابطه‌یی وجود دارد؟»

برکت غنی خدا از روز ازل پیرامون شما و همچنین به صورت استعدادها و توانایی های بالقوه و آرمان‌ها و اندیشه‌هایی در انتظار تجلی، درون شما بوده است و خواهد بود. منتها باید با این جوهر و خزانه غنی تماس حاصل کرد. ذهن‌تان حلقه اتصال شماست. گرایش‌ها و مفاهیم ذهنی و باورها و اعتقادات و نگرش‌های شما به مثابه حلقه اتصال شما برای دسترسی به جوهر و خزانه غنی خداست.

از هم اکنون تماس با جوهر غنی جهان پیرامون و جهان غنی عالم درونتان را آغاز کنید و ندا در دهید: از همین لحظه هدایا و عطایای خدا را در درون و پیرامونم بر می انگیزانم و از هر جهت و هر دست، برکتِ کامرانی و شادمانی و کامیابیِ راستین به سوی من می آید. با تکرار این عبارت، همه ثروتها و دولتهای این عالم غنی را به سوی خود می کشانید و از طریق خویشتن متجلی می سازید.

یکی دیگر از حقایق تکان دهنده درباره توانگری این است که اندیشه هایی که پیش از این در سرتان می‌گذشت امروز شما را آفرید؛ اندیشه‌هایی که امروز در سرتان می‌گذرد نیز فردای شما را می آفریند. هر چه بیشتر این حقیقت را دریابید، پی می برید که اگر به عنوان پایگاه اتحاد با خود کامیابی، از روی تعمدی سنجیده، اندیشه‌ی توانگرانه را به کار گیرید، اشخاص و اماکن و اوضاع و حوادث نمی‌توانند آن توانگری و کامیابی را که مشیت الهی شماست از شما بگیرند یا آن را بازدارند. در واقع خواهید دید اشخاص و امور و رویدادهایی که سابقاً برضد شما بودند، یا به خدمتتان در می آیند یا از زندگی تان بیرون می روند و جای خود را به اشخاص و رویدادهایی تازه می دهند تا راه کامیابی شما هموارتر شود. و این ناشی از قدرت اندیشه توانگرانه است.

برخی از صاحب نظران معتقدند که یک اندیشه توانگر، قدرتمندتر از هزار اندیشه سست و شکست پرور است، و دو اندیشه توانگر، قدرتمندتر از ده هزار اندیشه سست و شکست پرور! پس به گرایش‌های کامیابی‌بخش خود بچسبید و دست از سر آن ها برندارید زیرا کامیابی شیفته‌ی اندیشه توانگرانه است. گویی خداوند نیز گرایش توانگرانه را می پسندد. یقیناً دیگران هم آن را می ستایند و به سویش جذب می شوند و در راهش آستین خدمت بالا می زنند.

همواره به خاطر آورید که خدا منشاء همه برکت‌هاست. آنگاه با او و جوهر غنی و آرمان‌های غنی او که منتظر شاخت و تأیید شما هستند تماس معنوی حاصل کنید و بگویید: «خدا دوستم دارد. اکنون همه موهبت‌ها و عطایای گرانقدر او را می پذیرم. کامیابی شادمانه‌ام مشیت خداست؛ این کامرانی به سیمای آرمان‌های شکوهمند و ثمرات نیکو هم‌اکنون پدیدار می‌شود

همواره این حقایق تکان‌دهنده را درباره توانگری به خاطر آورید که توانگر بودن کاملاً درست است. خدا این عالم غنی را برای شما آفریده است و می خواهد که از آن کام بجویید. توانگری می تواند از طریق کاربرد هوشیارانه و مدام اندیشه ی توانگرانه، بی درنگ به سراغتان بیاید و آرمان های غنی و اعمال شکوهمند و ثمراتی دولتمند را عیان سازد.

همراهان گرامی، از هم اکنون می توانید با استفاده از آرمانهای ساده اما قدرتمندی که در این مجموعه می‌خوانید، خود را از شر تنگدستی و شکست و تنگنا برهانید و خویشتن را در راه شاهوار کامیابی بیابید. در طول راه با تجربه‌هایی دلپذیر و ثمراتی نیکو مواجه خواهید شد که ناشی از قدرت اندیشه توانگرانه است و یکی دیگر از حقایق شگفت و تکان دهنده درباره توانگری!

پس با بخش های بعدی این مجموعه با ما همراه باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*